Mar 14, 2018

Kallelse till ordinarie årsmöte 2018 i Friskis&Svettis Karlskrona

Välkommen till Friskis&Svettis Karlskronas årsmöte den 11 april kl 18.00 i Friskishuset Blåportsgatan 15.

Som ideell förening är årsmötet vårt högsta beslutande organ samt ett tillfälle för våra medlemmar att få information om vad som har hänt och vad som är på gång i föreningen.

För att ha rösträtt på årsmötet måste du ha betalt medlemsavgiften för 2018.

Samtliga handlingar till årsmöte finns på hemsidan och i receptionen senast den 4 april.

På årsmötet kommer nya stadgar att tas upp till beslut. Se bifogat förslag till ändring i stadgarna.


Dagordning årsmöte 2018

Stadgar och dess ändringar