Sep 21, 2017

Vi vill påminna om att det råder fotoförbud i hela Friskishuset på Blåport. All fotografering ska i förväg godkännas av verksamhetschefen.