Som medlem i F&S är du försäkrad

Som medlem i F&S Karlskrona är du (som betalt medlemsavgift för det aktuella året) försäkrad vid skada under träning samt till och från träningen.

För mer information ang. vår olycksfallsförsäkring (GRK90:2) läs här

Vårt lokala försäkringsavtal med Svedea/Söderberg&Partner: Försäkringsbrev F&S Karlskrona


För mer information kontakta kansliet info@kr.friskissvettis.se