Vår syn på träning

Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Det är vår verksamhetsidé. Ovanför den svävar vår vision om att "alla ska le när de tänker på träning". Där emellan, i verkligheten, finns våra träningsformer, präglade inte bara av verksamhetsidé och vision utan också av våra värderingar.

Du ska känna igen oss
Alla våra träningsformer ska, trots att de i många fall har namn som du känner igen från andra träningsställen, ha ett eget och kännetecknande Friskis&Svettis-uttryck. Var du än tränar och vilken träningsform du än väljer ska du känna igen det som är typiskt Friskis&Svettis. Friskis&Svettis träningsidé präglar alla våra träningsformer och är en vägvisare när vi driver och utvecklar verksamheten. Vi utvecklar våra egna koncept, intresserar oss alltid för nyheter på träningsmarknaden, och ser ständigt över verksamheten.

De här kraven ska du ställa:

• Det ska vara kul! Första gången. Det handlar inte om att må bra efteråt, utan också under tiden. Våra ledare bejakar musiken, rörelseglädjen och en tillåtande och en kultur befriad från prestationskrav.

• Det ska vara enkelt! Du ska känna dig välkommen och kunna hänga med på en gång. Du märker det både på en genomtänkt träning och på attityden hos våra ledare, instruktörer, receptionister och värdar.

• Det ska vara hög kvalitet! Träningseffekten ska vara garanterad, likaså den minimala risken att skada sig. (Alla våra ledare och instruktörer går gedigna utbildningar och diplomeras innan de får förtroendet att leda och instruera.

• Alla ska kunna vara med (Inte på varje aktivitet, men det ska finnas något för alla) F&S träningsidé präglar alla våra träningsformer och är en vägvisare när vi driver och utvecklar verksamheten.

Följ länkarna så får du veta mer om våra olika träningsformer och träningspass.